Biz Kimiz...

S.S.

YEŞİL ÇEVRE

ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi 1998 Yılında Bursa Valiliğinin önderliğinde Şehrin Doğu Bölgesinde faaliyet gösteren Gürsu Organize sanayi bölgesi (GÜSAB ), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB), Barakfakih Sanayi Bölgesi,  Kestel Sanayi Bölgesi, İsabey bölgesindeki işletmeler ile Kestel ve Gürsu İlçe yerleşim alanlarının (İki İlçe Nüfusu 2014 TUİK verilerine göre 127.765 kişidir) evsel ve endüstriyel atıksularının tek noktada arıtılması amacı ile kurulmuştur. Bu yönü ile “21. Yüzyılın İmece Efsanesi” olarak tanımlayabileceğimiz ortak arıtma tesisidir.

Yeşil Çevre, bölgedeki birden çok işletmeyi ve bölgedeki yerel yönetimleri içinde barındırdığından tesisin yapılması, devamında işletilmesindeki parasal ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, kar amacı gütmeyen kooperatif statüsünde kurulmuştur.

Kuruluş işlemleri gerçekleştikten sonra bölgedeki sanayi işletmelerinin her biri ayrı ayrı (OSB içinde olsa dahi ) kooperatif ortağı yapılmıştır.

“Kirleten Öder” prensibine göre her ortağımız atıksuyu nispetinde tesisin yapımı için katılım payı bedeli ödemiştir.

Kooperatif, arıtma tesisini kuracağı en uygun yeri belirleme çalışmaları esnasında tekniğine uygun arıtma tesisi yerinin belirlenmesi ile işe başlamıştır. Arıtma Tesisi yeri olarak; Kumlukalan Yolu, Kuşalanı Mevkiinde bulunan 60.000 m2 Gürsu Belediyesi Katı Atık Vahşi Depolama Alanı (Çöplük Alanı) seçilmiştir. Bu yer seçimi sayesinde; yatırım için ülkemizin verimli meyve deposu olan bu bölgedeki tarım arazilerinin korunması sağlanmıştır.

1998 yılında kuruluşu gerçekleşen Kooperatif; 2004 yılına kadar bölgedeki işletmelerin sisteme dâhil edilmesi ve buna bağlı olarak ortakların talep ettikleri debi miktarlarına göre belirlenen tesis katılım payı bedellerinin toplanması, en son teknolojiye göre proje hazırlanması, uzunluğu 27 kilometreyi bulan kollektör hatları için gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve işin ihale süreçlerini tamamlamıştır.

2004 yılında arıtma tesisi yapım işine başlanılmış, 2006 Haziran ayı itibari planlanan tarihten önce tüm imalatları ile birlikte tamamlanarak biyolojik arıtma hizmetlerine başlanmıştır. Bu tarihten önce, şehrin doğu bölgesinde bulunan bütün dere ve kanallarda yaşanan; fabrikaların ve kentsel yerleşim alanlarının atık suları nedeni ile kirlenmesi sona erdirilerek doğal yapısına kavuşması sağlanmıştır.

Atık sular kooperatif ana kolektör hatlarına gelene kadar; OSB’lerin dâhili hatları, sanayi bölgeleri ve yerleşim alanlarında ise BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri) ‘nin kanalizasyon hatları ile toplanmaktadır.

Kooperatif 01.01.2007 tarihinden itibaren; ortaklarına deşarj ettikleri m3/gün atıksu miktarına göre birim maliyet esası ile genel kurulunun belirlediği tarifeye uygun olarak işletme bedeli faturası düzenlenmeye başlamıştır.

Bölgemizde kanun gereği, atıksu altyapı sorumluluk yetkilileri olan BUSKİ, KOSAB ve GÜSAB ile protokoller düzenlenerek; görev ve sorumluluklar paylaşılmak sureti ile çalışmalara devam edilmektedir.

Yeşil Çevre ortaklık yapısı içerisinde; İl Özel İdaresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, 2 Sanayi Bölgesi ve 2 Organize Sanayi Bölgesi ile İsabey’ de yer alan işletmelerle 1998 yılında 57 olan ortak sayısı, bugün 350’ ye ulaşmıştır. Buna göre Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi kurulduğu günden buyana Sayın Bursa Valilerimiz tarafından sürdürülmekte olup; yönetim yapısı, kuruluş yapısı, statüsü ve işletme modeli olarak ülkemizde ilk olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından havza bazlı çevresel sorunu olan bölgelere tavsiye edilmektedir. ( Çerkezköy-Ergene Havzası)

BAŞARI ÖYKÜSÜ:

Konusunda ilk olmanın bilinci ve sorumluluğu ile ülke sanayisi için model oluşturmak vizyonu taşıyan Yeşil Çevre; yapısı itibari ile ortaklarının çevre otoriteleri nezdindeki atıksu bertaraf yükümlülüğünü üstlenmesinin yanı sıra, her işletmenin ayrı ayrı arıtma tesisi kurmak yerine ortak arıtma tesisi olması nedeni ile işletme ve ilk yatırım maliyetleri açısından bölgedeki sanayiciyi korumakta ve sanayicinin rekabet gücünü arttırarak ekonomik kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda ülke ekonomisi ve doğal kaynakların etkin ve tasarruflu kullanımını sağlayarak; ülkede dağınık havza bazlı sanayi bölgeleri ve içindeki yerleşim alanları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da örnek gösterilen bir kuruluş haline gelmiştir. Endüstriyel faaliyetler sonucu kirletilen bölgemizin su varlığını, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak temizleyen, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile toplumsal fayda sağlayan, gelecek nesillere temiz su kaynakları bırakan, sanayiye ekonomik bir arıtma modeli, çevre otoritesine kolay kontrol edilebilir arıtma işletmesi bölgeye kazandırılmıştır.

Gelişim ve yeniliklere açık olan Yeşil Çevre; kendisini klasik arıtma tesisi kimliğinden öteye taşıyarak, proje alanı içerisindeki sanayici ortaklarının yasal olarak ihtiyaç duyduğu çevre danışmanlık hizmeti için bünyesinde çevre danışmanlık birimi kurmuş, gerekli resmi işlemler tamamlandıktan sonra ortaklarına kar amacı gütmeyen kuruluş olması nedeni ile maliyet esaslı olarak 2012 yılından buyana Çevre Danışmanlık hizmetine başlamıştır. Bu tarz hizmetlere ortakların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilme çalışmalarına devam edilmektedir.

Yeşil Çevre, çoğunluğu bölgesinde yaşayan toplam 23 çalışanı ile istihdama destek vermesinin yanı sıra, işletme esnasında bölge esnafından yapmış olduğu tedarikler ile bölgesine katma değer sağlamaktadır.

Kooperatif öncesinde bölgede yer alan işletmelerin atık suları açık kanallara akarken; 1. derece tarım arazilerini tehdit eden ve kirleten bu olumsuz durum, Kooperatifin kurulup arıtma hizmeti vermeye başlamasından dolayı, bölge çiftçisine, dere ve kanalları temizlemek sureti ile katkı sağlamış, bulaşıcı hastalık ve kötü kokuların önüne geçmiştir.

Her yıl, meslek lisesi öğrencileri ile Çevre Mühendisliği fakültesi öğrencilerine tesisimizde staj imkanı sağlanarak eğitime katkı sağlanmaktadır.

Bölgemizdeki Yerel Yönetimler, Kaymakamlıklar ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak; toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlenmekte yada faaliyetlere destek ve katılım sağlanmaktadır. Bölgemizdeki bütün ilk ve orta öğretim öğrencilerine her yıl müfredatları doğrultusunda tesisimizde mühendislerimiz eşliğinde teknik inceleme gezileri ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir.

Çevresel kirliliğin kaynağında önlenmesi amacı ile, ortağımız işletmeler ve öğrenciler aracılığı ile bölge yerleşim alanlarındaki bitkisel atık yağların toplanması çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Kooperatif olarak her yıl düzenlediğimiz Yeşil Çevre Futbol Turnuvası ile; ortağımız işletmeler, bölgedeki kurum kuruluşları ile köylülerin kaynaşması amaçlanmaktadır. Yürüttüğümüz Yeşil Çevre Gönüllüsü uygulaması sayesinde, ortak işletmelerin çevreye duyarlılıkları ve Yeşil Çevre ile iletişimleri sağlanmaktadır. Ortak işletmeler ile bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı İftar organizasyonlarının yanı sıra; kurum ve kuruluşların Ramazanda her gün düzenlediği iftar çadırlarına destek olmak sureti ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaktadır.

Ayrıca üçer aylık periyotlarda yayınladığımız “Yeşil Çevre Haber Bülteni” ile Bursa kamuoyunda Üniversitelerin ilgili bölümlerinde, ortaklar arasında Yeşil Çevre’nin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapılarak iletişim kurulmaktadır.

BÜYÜME STRATEJİLERİ VE İLERİYE YÖNELİK FAALİYETLER:

Kooperatif Genel Kurulumuz 11.05.2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulumuza Arıtma Tesisi kapasitesinin arttırılması, çamur bertarafı, renk giderimi, atıksu deşarj kriterlerinin bakanlıkça 7/24 saat uzaktan izlenmesi ve yönetmeliklerin getirdiği diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile yatırım yetkisi vermiştir. Kooperatif Yönetim Kurulumuz aldığı bu yetkiye istinaden, arıtma tesisinin kapasitesini ülkemizde ilk defa kullanılan yeni teknolojiler ile 52.500 m3/gün’den 150.000 m3/güne çıkartılması projesi ve çamur bertaraf ünitesinin kurulması çalışmalarını tamamlamıştır.

Bu yatırımların ardından hedef projelerimiz;

-  Atık suyun ileri arıtma ve geri kazanım yöntemi ile sanayicimizin ve bölge çiftçimizin kullanımına sunulmasını sağlamak

- Çamur bertaraf tesisimizden enerji üretimi

- Güneş panellerinden enerji üretimi

- Ortaklarımızın katı atıklarının toplanması, ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması

Ar-Ge ve İNOVASYON FAALİYETLERİ:

Atıksuyun ileri arıtma teknolojisi ile arıtılarak sanayicimizin ve bölge çiftçilerimizin tekrar kullanımına sunulması için; teknoloji araştırması ve proje hazırlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Çevre Fonları araştırılmakta, TÜBİTAK, KOSGEB ve BEBKA ile görüşülmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Her yıl, meslek lisesi öğrencileri ile çevre mühendisliği fakültesi öğrencilerine tesisimizde staj imkanı sağlanarak eğitime katkı sağlanmaktadır.

Bölgemizdeki yerel yönetimler, kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetler düzenlenmekte yada faaliyetlere destek ve katılım sağlanmaktadır. Bölgemizdeki bütün ilk ve orta öğretim öğrencilerine her yıl müfredatları doğrultusunda, tesisimizde mühendislerimiz eşliğinde teknik inceleme gezileri ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından başlatılan Mavi Kapak Projesine ortaklarımız ve bölgemizdeki kurumlar organize edilmek sureti ile mavi kapak toplama kampanyasına destek olunmuştur.

Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında bölgemizde bu alanda hizmet veren diğer danışmanlık firmaları ile toplantılar düzenlenerek, ortağımız işletmelerde karşılaşılan çevresel sorunlar paylaşılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Yeşil Çevre önderliğinde bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, köy muhtarları, STK temsilcileri, OSB müdürlüklerinin yer aldığı “Çevresel İşbirliği Platformu” oluşturulmuştur. Bu platform sayesinde sorumluluk alanımız içerisindeki çevresel sorunların kısa sürede giderilmesi sağlanmaktadır. Platform toplantılarına belirlenen periyotlarda devam etmektedir.  

Her yıl Dünya Çevre Gününde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen etkinliklere destek olunmaktadır.

Çevresel kirliliğin kaynağında önlenmesi amacı ile, ortağımız işletmeler ve öğrenciler aracılığı ile bölge yerleşim alanlarındaki bitkisel atık yağların toplanması çalışmaları sürdürülmektedir.

Kooperatif olarak her yıl düzenlediğimiz Yeşil Çevre Futbol Turnuvası ile; ortağımız işletmeler, bölgedeki kurum kuruluşlar ile köylülerin kaynaşması amaçlanmaktadır. Yürüttüğümüz Yeşil Çevre Gönüllüsü uygulaması sayesinde, ortak işletmelerin çevreye duyarlılıkları ve Yeşil Çevre ile iletişimleri sağlanmaktadır. Ortak işletmeler ile bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşların katıldığı İftar organizasyonlarının yanı sıra; kurum ve kuruluşların Ramazanda her gün düzenlediği iftar çadırlarına destek olmak sureti ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinde yer almaktadır.

ÇEVRE ve ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER:

KOSGEB ve Fransız Kalkınma Ajansı işbirliğinde başlatılan “Türkiye'de KOBİ'lerde Enerji Verimliliği” Projesi kapsamında pilot uygulamaların Yeşil Çevre Arıtma Tesisinde yapılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu projenin Bursa ayağında tekstil, plastik, otomotiv, metal ve gıda sektörlerinden 60’dan fazla KOBİ başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 32 KOBİ’ye ön ziyaret gerçekleştirildi. Ön saha ziyaretleri sonucunda istenen ilave bilgileri tamamlayan ve aralarında Yeşil Çevre Arıtma Tesisinin de bulunduğu 11 KOBİ’de Fransız ve Türk uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından ön etütler gerçekleştirildi.

 

2011 BEBKA Hibe Destek Projesi

Yeşil Çevre, BEBKA desteğiyle hayata geçirilen “Blower ve Difüzörlerin Değiştirilmesi” Projesi ile; arıtma tesisindeki loblu blowerların Türkiye’ deki ilk uygulamalarından biri olan yeni teknoloji manyetik yataklı blowerlar ile değiştirilmesi, difüzörlerin yeni teknoloji olanlarla değiştirilmesi, mevcut borulama sisteminin yenilenmesiyle enerji tüketimini %50’ nin üzerinde azaltmayı hedeflemiş ve hedef gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile aynı zamanda, gürültü kirliliği de %28,5 oranında azaltılarak 103 desibelden 80 desibelin altına düşürülmüştür. Ayrıca havalandırma havuzlarına verimli bir şekilde oksijen transferi gerçekleştirilerek, atıksu arıtma kalitesi arttırılmıştır. Bu durum arıtma maliyetlerini azalttığından, ortaklarımızın rekabet gücüne olumlu yansımıştır. Havalandırma havuzlarının bakım periyotları uzatılmış, onarım süreçleri de önemli ölçüde kısalmıştır. 867.000,00 TL bütçeli olan bu projenin, 464.458,00 TL’si (%54’ü) BEBKA tarafından karşılanmıştır.

2014 BEBKA Hibe Destek Projesi

Arıtılan suyun kalitesinin yükseltilmesine yönelik sürekli politikalar geliştiren Yeşil Çevre; BEBKA 2014 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme sonuçları çerçevesinde Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı almaya hak kazandı. Tamamlandığında toplam bütçesi 2.740.000,00 TL olacak olan “Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Arıtılan Suyun Gerçek Zamanlı Uzaktan Takibi Projesi” nin 1.500.000,00 TL’lik kısmı BEBKA, 1.240.000,00 TL’si ise Yeşil Çevre Arıtma Tesisi tarafından karşılananan proje kapasite artışı ile paralel olarak eş zamanlı tamamlanmıştır.

 

Elde edilen bu destekle birlikte; endüstriyel atık su kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi planlanırken, tesis bünyesinde de son çökeltme havuzlarında katı/sıvı faz ayrımı yapılmasına imkân tanıyacak separatörler yerleştirilerek arıtılmış suyun kalitesi yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu separatörler ile son çökeltme havuzlarının kapasitesi artacağından, arıtma tesisinin kapasitesi de yükseltilmiş olacaktır. Sağlanan bu iyileşme, yeni kurulacak gerçek zamanlı (online) izleme sistemi ile takip edilecek ve elde edilen veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak iletilecek. Proje kapsamında ayrıca, tesis bünyesindeki mevcut beltfiltre presler faydalı ekonomik ömürlerini tamamladığından ve eski teknolojiye sahip olduğundan; bunların dekantörler ile değişimi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede daha yüksek katı madde içeriğine sahip arıtma çamuru oluşacak ve arıtma çamuru bertaraf maliyetlerinde azalma yaşanmıştır.

BEBKA ve TTGV tarafından sürdürülen Endüstriyel Simbiyoz çalışmaları kapsamında; Yeşil Çevre, bünyesinde değişik sektörlerde faaliyetini sürdüren ortakları arasında etkin rol üstlenebileceği gerekçesiyle Endüstriyel Simbiyoz projesine dahil edilmiştir.

Kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmeyi hedefleyen endüstriyel simbiyoz çalışmaları devam ediyor. Bölgede öne çıkan sektörleri inceleyerek bölgenin endüstriyel simbiyoz potansiyelini analiz eden fizibilite çalışmasını tamamlayan BEBKA, bu kapsamda bölgede etkin olup, konuyu benimseyebilecek ve katkı verip örnek olabilecek İşletme olarak Yeşil Çevre’yi Proje’ye dahil etmiştir.

 

ALINAN ÖDÜLLER

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürülüğü tarafından Tekstil sektöründe Entegre Kirlilik Önleme Tebliği kapsamında "Temiz Üretim Sempozyumu" katkı ödülü

2-Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Dünya Çevre Günü” etkinliklerine katkı ödülü

3-Çevre koruma haftası kapsamında “Ülkemiz Çöl Olmasın” kampanyasına katkı ödülü

4-Bursa Kent Konseyi tarafından sosyal sorumluluk projelerine katkı ödülü

5-Proje alanımız içerisindeki Köy Muhtarlarından alınan teşekkür belgesi

6- Gürsu Ticaret Meslek Lisesi tarafından Eğitime Katkı Teşekkür Belgesi

Biz Kimiz... - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
biz-kimiz-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma