YATIRIMLAR TAMAMLANDI

 


Yatırımlar tamamlandı,

sözler tutuldu

Mehmet Aydın

S.S.Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü

2014 yılının eylül ayında Yeşil Çevre; Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artışı, Renk ve Yağ Giderimi, Çamur Bertarafı Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Arıtılan Suyun Gerçek Zamanlı Uzaktan Takibi projelerinin yapım startını vermişti. Bölgenin de zaman zaman yaşanan altyapı yetersizliği, arıtma tesisimizin kapasitesinin yetersizliğine bağlı olarak yaşanan çevresel sorunların 2015 yılı sonu itibarıyla son bulacağı ifade edilmişti. Bunlar bir nevi taahhüt niteliğinde beyanlardı. Yeşil Çevre bu nedenle yatırım planlarını ve yatırımların bitim sürelerini 2015 sonu olarak belirledi. Bu belirlemede Yeşil Çevre yönetiminin ki başta Yönetim Kurulu Başkanımız ve Sayın Valimiz Münir Karaloğlu’nun bizlere, yüklenici firmalara talimatları etkili olmuştur. Yeşil Çevre’nin gerçekçi ve yeterli yatırım bütçesinin varlığı da önemli bir diğer faktördü. Ve bu önemli yatırımlar, 13 milyon dolar toplam yatırım tutarı ile zamanında devreye alınan tesisler, 24 Kasım 2015 günü yapılan açılış töreni ile devreye alınmıştır.

Bu yatırımlarla tesisin arıtma kapasitesi 52.500 metreküp/günden 150.000 metreküp/güne çıktı. Çamur yakma tesisini de tamamlamakta olan yeni Yeşil Çevre Arıtma Tesisi’nin öncelikle ortaklarımıza, bölge halkına ve Ulu Şehir Bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum.

HEDEF PROJELER

Yeşil Çevre Arıtma Tesisimiz, ulaştığı mevcut hedeflerle yetinmeyen, kendisini geliştiren ve sürekli yeni hedefler koyan bir kurum olma özelliğinde. Yeşil Çevre’nin gelişmeye açık anlayışı, Yönetim Kurulumuzun gelişmeye açık özelliği ve ortaklarımızın Yeşil Çevre’ye her geçen gün yeni anlamlar yüklemesinden kaynaklanmaktadır. Bu çerçevede Yeşil Çevre yönetici ve çalışanları olarak, 2016 yılı hedef projelerimizin gerçekleştirilmesi için önlemlerimizi aldık. Eş zamanlı olarak ortaklarımızın ve bölge çiftçilerinin beklentileri doğrultusunda, kriterlere uygun arıttığımız suyun, ileri arıtma geri kazanım yoluyla tekrar kullanıma sunulması projesiyle birlikte, arıtma tesisimizin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü elde etmek için çamur yakma tesisimizde elde edilen buhardan ve tesisimize koyacağımız güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretmek gibi yoğun bir çalışma dönemi bizleri bekliyor.

Başta Sayın Valimiz ve Yönetim Kurulumuzun desteği ve ortaklarımızın güven ve desteği ile bu projeleri de başaracağımıza yürekten inanıyoruz.     

YATIRIMLAR TAMAMLANDI - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
yatirimlar-tamamlandi-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma