YEŞİL ÇEVRE İLERİ ARITMAYLA ROL MODEL OLACAK

YEŞİL ÇEVRE İLERİ ARITMAYLA ROL MODEL OLACAK

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, birçok alanda öncü olan Yeşil Çevre’nin, yeni hedefi olan ileri arıtma ve geri kazanım ile enerji verimliliği projeleriyle de Türkiye'ye rol model olacağını söyledi. Burkay, Yeşil Büyüme projesi ile Bursa’nın çevreye duyarlı kentleşmesi ve sanayileşmesi adına örnek yatırımlara devam edeceklerinin de altını çizdi.

Arıtma kapasitesini Türkiye’de ilk defa kullanılan yeni teknolojilerle 3 katına çıkartan ve inovatif arıtma tesisi unvanını hak eden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, atıksuların tekrar sanayide kullanımı için ileri arıtma ve geri kazanım tesisi kurmayı gündemine aldı. Yeşil Çevre, su kaynaklarının devamlılığı için son derece önemli bir proje olan ileri arıtma ve geri kazanım ile birlikte eş zamanlı yürütmeyi planladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla da çevreye daha fazla değer katacak.

İleri arıtma, mevcut yönetmeliklerin istemiş olduğu deşarj limitlerinin daha da ileri seviyesinde ve hemen hemen içme suyu kalitesinde su meydana getiren bir arıtma yöntemi. Hem suyun kalitesini hem de çeşitli parametrelerin iyileştirilmesini kapsıyor. BTSO Başkanı ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, “Bizim Yeşil Çevre’de düşündüğümüz ileri arıtma projesindeki hedefimiz; önce sanayinin ihtiyacı olan ve istediği kalitedeki suları belirlemek, ardından da projeye başlamak. Yeşil Çevre’deki arkadaşlarımız şu an bölgedeki OSB müdürlüklerine ve fabrikalara, ihtiyacı olan miktar ve kalitedeki suyun özelliklerini soruyor ve bunun için bir envanter oluşturuyorlar. İhtiyaç analizi, miktarı ve suyun kalitesi ortaya çıktıktan sonra ileriki aşamaya geçilecek. Tesisimizin zaten bir arıtma kabiliyeti ve kapasitesi var. Sanayiden gelecek verilerle bu durumu eşleştirerek, ne şekilde bir yatırım yapmamız gerektiğine bakacağız. İleri arıtma ile şu an yaptığımız arıtma verimliliğinin bir ya da iki seviye üstüne çıkacağız” dedi.

ARITILAN SU OSB’LERE VERİLECEK

Projeyle ilgili eylem planlarının hazırlandığını ve sürecin takvimlenerek, buna uygun olarak çalışmaların başladığını kaydeden Burkay, şöyle devam etti:

“Tesisin zaman zaman günde 100 bin metreküpün üzerinde de su arıttığı oluyor, fakat ay ortalaması 80 bin metreküp civarında. İleri arıtma yatırımı tamamlandıktan sonra gelecek ihtiyaçlar çerçevesinde arıtılan suyun tamamı sanayinin tekrar kullanımına sunulabilecek. Tesis ilk faaliyete geçtiği dönemde de, geçtiğimiz yıl tamamlanan kapasite artışı sırasında da sanayicilerden alınan geri bildirimlere göre yatırımlar hayata geçirildi. İhtiyaç duyulan temiz su miktarına göre de bu yatırım şekillenecektir. İleri arıtma çerçevesinde arıtılacak suyun pompalama sistemiyle OSB’lerin depolarına verilmesi planlanıyor ki OSB’ler kendi iç sisteminde bu suyu daha kolay dağıtabilirler.”

ORTALAMA YATIRIM 5 MİLYON EURO CİVARINDA

İleri arıtmada örneklerinde 40-50 bin metreküp su miktarı için ortalama 5 milyon Euro civarında bir yatırım yapıldığını da açıklayan BTSO Başkanı Burkay, “Bu proje, varlığımızı sürdürebilmemiz için en önemli kaynaklarımızdan biri olan su kaynaklarımızın devamlılığı için büyük önem arz ediyor. Suyun verimli kullanımı ve kuraklığın önüne geçmek amacıyla çalışmalarda bulunmamız, buna uygun önlem planları ve projeler oluşturmamız şart. Proje ile yeraltı sularını sanayinin çekmesinin önüne geçileceği için yeraltı suyunun seviyesi korunacak. Kuyulardan su çekilmesini önlemek ve bunu minimize etmek, çiftçilere de dolaylı yoldan bir hizmet manasına gelecek. Bu şekilde düşüncelerimiz var, inşallah gerçekleşecek” diye konuştu.

Tesisin mevcut alanının yeterli olmadığını ve bu yatırım için komşu parselde bir yer baktıklarını da kaydeden Burkay, o alanın satın alınmasıyla ilgili girişimlerinin bulunduğunu, start verildiği takdirde de projenin 12 ile 15 ay arasında tamamlanabileceğini dile getirdi.

Burkay, “Yeşil Çevre ileri arıtma projesini de hayata geçirdiğinde arıtmadan çamur yakmaya ve ileri arıtmaya kadar komple entegre bir tesis haline gelecek. Atıksu arıtmadan proses su kazanımına kadar giden bir tesisi örneği bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de yok, dolayısıyla Yeşil Çevre yine bir ilkin sahibi olacak” ifadelerini kullandı.

TESİS KENDİ ELEKTRİĞİNİ DE ÜRETECEK

İleri arıtma ve geri kazanımın yanında Yeşil Çevre’nin kendi enerjisinin belli bir miktarını üretmekle ilgili de projesi bulunduğunu aktaran Başkan Burkay, bu konuda da şunları söyledi:

“Tesisin belirli noktalarına konulacak güneş panelleriyle, çamur yakma tesisine düşünülen buhar türbininden elektrik üretilmesi düşüncemiz var. Aslında bu projenin ileri arıtma geri kazanımdan daha hızlı yol alınıp, yapılabilirliği söz konusu. Çünkü tüm veriler elimizde mevcut. Bu üç projenin de eş zamanlı yürütülmesi hedefleniyor. Teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra ihale aşamasına geçilmesi planlanıyor. Çamur yakma tesisine 1.000 megavatlık bir buhar türbini kurulabilir ki bu da tesisin toplam tükettiği elektriğin yüzde 25’ini rahatlıkla karşılayacaktır. Güneş panelleriyle birlikte de bu rakamın yüzde 35’i bulması mümkün. Enerji verimliliği alanında yapacağımız bu iki yatırım da tahminen 3-4 milyon Euro’yu bulabilir.

Arıtma tesisimiz tamamen sanayicinin öz sermayesiyle kurulmuş bir yapı ve maliyet esaslı çalıştığından bu yatırımlar, sanayicinin gider kalemlerinin azaltılması anlamını taşıyor. Enerji tasarrufu alanında yürütülen her proje aynı zamanda çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor. Yeşil Büyüme projemiz kapsamında, Bursa’nın çevreye duyarlı kentleşmesi ve sanayileşmesi noktasında öncü rolümüzü güçlendirecek örnek yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

YEŞİL ÇEVRE İLERİ ARITMAYLA ROL MODEL OLACAK - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
yesil-cevre-ileri-aritmayla-rol-model-olacak-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma