ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Gelişen teknolojinin yaşamımıza getirdiği konfor yanında, bu gelişmenin doğaya ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün hızla artmaktadır. Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Günümüzde çevre kirliliği etkilerinin artması ve bu etkilerin doğrudan insan sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar nedeni ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu yönde yapılması gereken çalışmalara verilen önem artmıştır. Çeşitli sanayi kuruluşlarında çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin minimize edilmesi, yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Konularında deneyimli personeliyle “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik'' , ''Çevre Denetim Yönetmeliği'' ve ''Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında Firmanıza çözüm ortağı olmaktadır.  Çevre Görevlileri tarafından yürütülen Sürekli Danışmanlık Faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

Çevre Danışmanlık Firması Olarak Mevzuat  Kapsamında  Sunulan Hizmetlerimiz

  • Yılda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak iç tetkikleri gerçekleştirmek
  • Ayda bir defadan az olmamak üzere, ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak aylık değerlendirme ve durum raporlaması gerçekleştirmek
  • Çevre yönetimi ve denetimi faaliyetlerini koordine etmek
  • Çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri almak ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek
  • Bakanlıkça ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletmek
  • Çevre Danışmanlık Firması olarak tesis ve faaliyet çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
  • Atık Yönetim Planlarını hazırlamak
  • Bakanlıkça veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak
  • Hizmet verdiği tesis veya faaliyetlerin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak
  • İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak Bakanlığa bildirmek

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
cevre-danismanlik-izin-lisans-gfb-kati-atik