AYTEN OLGUN

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun

işverene getirdiği yükümlülükler

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak ve tüm araç gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4. maddesinde açıkça belirtilmiştir. İşverenlerin Genel Yükümlülükleri başlığı altında;

“MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar,
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır,
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır,
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır denmektedir.

İşverene iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet almadığı takdirde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak miktarı değişen ve aykırılığın devam ettiği her ay sürecek olan idari para cezası uygulanır. Şöyle ki; 2016 yılında 50 çalışan üstü çok tehlikeli sınıf bir firma için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırmamak, her ay için 46.251 TL ceza anlamına gelmektedir.

Yalnızca iş sağlığı ve güvenliği hizmetini almak da işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak çeşitli para cezalarının yanında, çalışanının sakat kalması ya da ölmesi ile sonuçlanan iş kazaları ya da meslek hastalıkları sebebiyle işverenin hatası oranında hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğacaktır.

Çalışanın bedensel zarar görmesi halinde; kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, tedavi giderleri, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar; çalışanın ölümü halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar, cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemiş ise tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplardan işveren sorumlu tutulabilmektedir.

Aslına bakılırsa işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri alıyor olması, çalışanını gözetme borcunun doğal bir sonucudur. Çalışanını koruyup kollayan, gözeten işveren ile kurallara, alınan önlemlere uyan çalışanların olduğu bir işyerinde zaten iş güvenliği adına büyük bir yol kat edilmiş, güvenli bir ortam yaratılmış demektir.

Kazasız günler dileğiyle…

Ayten OLGUN  

BURTEM OSGB

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı                                                                                                                                                                                                                               

 

AYTEN OLGUN - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
ayten-olgun-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma