KDV’DE FARKLI UYGULAMA…

Teşviklerden yararlanmak için

Girişimlerimiz devam ediyor

Değerli okurlarımız;

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin kuruluş fikri 1998 yılında ortaya atılmıştır. Bu fikir, kendine münhasır özellik taşıyan bir fikirdir. O dönem Bursa Valisi, yerel belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı ve bölge sanayicilerimizin kanaat önderlerinin fikir birliği ile ortaya atılmış ve ciddi uğraşlar verilerek Kooperatifler Kanunu’na bağlı özel hükümlere göre kurulmuştur. Kuruluş amacı ulvidir ve yüzde 100 çevrecidir. Bu amaca bağlı olarak S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tüzel kişiliği oluşmuştur. Yine yoğun çabalar sergilenerek o günlerin ekonomik zorluklarına rağmen bölge sanayicilerimiz büyük fedakârlıklarla “suyu kirletenin kendileri olması sorumluluğu ile” arıtma tesisinin yapım bütçesini, işletme sistematiğini kurmuş yatırımları tamamlayarak 2006 yılı Haziran ayında sorumluluk kamuya ait olmasına rağmen kirlettiği suyun arıtılmasını sağlamak amacı ile arıtma tesisini çalıştırmaya başlamıştır. Bölgemizde o güne kadar kirletilen dereler ve kanallar hızla doğal haline kavuşmuştur.

Buraya kadar her şey çok güzel. Ancak, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Yeşil Bursa’mızın doğu bölgesi ile ilgili sanayi kuruluşlarının ve yerleşim alanlarının atıksularının arıtılması gibi önemli bir görevi üstlenmiş ve kamunun üstündeki büyük bir yükü almışken; atıksu, altyapı ve arıtma tesislerine konu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde yer almamasına ve arıtma hizmeti verdiği 10 yıldan bugüne çevre yetkililerimiz tarafından denetlenen Yeşil Çevre, geldiğimiz noktada Su Kirliği Kontrol Yönetmeliği’nde tanımlanmadığı gerekçesi ile teşviklerden yararlandırılmamak gibi bir yoruma muhatap  olmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesi ve Yeşil Çevre’nin de çevre teşviklerinden yararlanır hale getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın yetkilileri nezdinde yaptığımız girişimlerimiz devam etmekte olup, hazırlanmakta olan yeni yasal düzenlemelerde bu hususun dikkate alınacağına inanmaktayız.

Sistemin içine örnek arıtma modeli olarak giren Yeşil Çevre’yi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da sanayi ve konut alanlarının iç içe olduğu havza bazlı yerleşim alanları için örnek model olarak tavsiye ettiği ayrı bir gerçektir. Bu türden kooperatifler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde altyapı kuruluşu olarak sayılmadığı için teşviklerden yararlanamadığı gibi sorunun mevzuat yönü ile çözüme kavuşturulması gerekirken yok hükmünde değerlendirilmeye devam etmesi, yüksek maliyetli çevre yatırımlarında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan sanayicilerimize teşvikler vererek rekabet gücünü artırmak yerine motivasyonunu kırmaktan başka bir işe yaramamaktadır.

KDV’DE FARKLI UYGULAMA…

Arıtma tesisi işletme kooperatifilerinin sorunları sadece çevre ve enerji teşviklerinden yararlanamamak değildir. Belediyelere ait arıtma tesislerinde uygulanan KDV oranı yüzde 8 iken, diğer arıtma tesislerinde bu oran yüzde 18’dir. KDV’deki bu yüzde 10’luk fark özel sektör arıtma tesislerinde maliyetleri artıran ve haksız rekabet ortamı oluşturan bir diğer konudur. Bu konu ile alakalı gerekli temaslar sağlanmış olmasına rağmen bugüne kadar her hangi bir gelişme elde edilememiştir.

Umuyor ve umut ediyoruz ki, topyekun çevre seferberliğine girdiğimiz bu yıllarda arıtma tesisleri ve işletme kooperatifleri ile diğer özel statüdeki arıtma tesislerinin karşılaştıkları ve yukarda saymaya çalıştığımız olumsuzluklar giderilerek haksız rekabet ortamı ortadan kaldırılır. Zira, S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin çevresel hedefleri bitmemiştir. Kooperatif, SORUMLULUK ALANINDA BULUNAN 150 BİN NÜFUSLU Gürsu ve Kestel ilçelerinin içinde bulunduğu bir bölgeye arıtma hizmeti veriyor olması nedeni ile aynı zamanda kamu hizmeti veren bir kurum niteliğindedir. Kooperatif statüsü nedeni ile ortaklarına ve ortakları içinde yer alan BUSKİ dahil maliyet esaslı hizmet vermekte ve kâr amacı gütmemektedir. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin gerçekleştireceği hedefler bitmemiş, ortaklarının talepleri doğrultusunda kapasite artışı ileri arıtma geri kazanım, çamur bertaraf tesisi kurulumu, tehlikesiz atıkların toplanarak ekonomiye kazandırılması gibi yeni hedefler üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz hedeflerin yanı sıra gerçekleştireceğimiz hedefler dikkate alındığında çevre ve çevrecilik konularındaki problemlerin giderilmesi ve sorumluluklarından kaçmama yönünde proaktif bir kuruluş olan Yeşil Çevre, kanun ve yönetmeliklerde yerini alarak hak ettiği teşviklerden yararlandırılmalıdır.

KDV’DE FARKLI UYGULAMA… - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
kdv-de-farkli-uygulama-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma