BEBKA PROJELERİMİZ

 

2011 BEBKA Hibe Destek Projesi

Yeşil Çevre, BEBKA desteğiyle hayata geçirilen “Blower ve Difüzörlerin Değiştirilmesi” Projesi ile; arıtma tesisindeki loblu blowerların Türkiye’ deki ilk uygulamalarından biri olan yeni teknoloji manyetik yataklı blowerlar ile değiştirilmesi, difüzörlerin yeni teknoloji olanlarla değiştirilmesi, mevcut borulama sisteminin yenilenmesiyle enerji tüketimini %50’ nin üzerinde azaltmayı hedeflemiş ve hedef gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile aynı zamanda, gürültü kirliliği de %28,5 oranında azaltılarak 103 desibelden 80 desibelin altına düşürülmüştür. Ayrıca havalandırma havuzlarına verimli bir şekilde oksijen transferi gerçekleştirilerek, atıksu arıtma kalitesi arttırılmıştır. Bu durum arıtma maliyetlerini azalttığından, ortaklarımızın rekabet gücüne olumlu yansımıştır. Havalandırma havuzlarının bakım periyotları uzatılmış, onarım süreçleri de önemli ölçüde kısalmıştır. 867.000,00 TL bütçeli olan bu projenin, 464.458,00 TL’si (%54’ü) BEBKA tarafından karşılanmıştır.

 

2014 BEBKA Hibe Destek Projesi

Arıtılan suyun kalitesinin yükseltilmesine yönelik sürekli politikalar geliştiren Yeşil Çevre; BEBKA 2014 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme sonuçları çerçevesinde Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı almaya hak kazandı. Tamamlandığında toplam bütçesi 2.740.000,00 TL olacak olan “Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Arıtılan Suyun Gerçek Zamanlı Uzaktan Takibi Projesi” nin 1.500.000,00 TL’lik kısmı BEBKA, 1.240.000,00 TL’si ise Yeşil Çevre Arıtma Tesisi tarafından karşılananan proje kapasite artışı ile paralel olarak eş zamanlı tamamlanmıştır.

 

Elde edilen bu destekle birlikte; endüstriyel atık su kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi planlanırken, tesis bünyesinde de son çökeltme havuzlarında katı/sıvı faz ayrımı yapılmasına imkân tanıyacak separatörler yerleştirilerek arıtılmış suyun kalitesi yükseltilmesi sağlanmıştır. Bu separatörler ile son çökeltme havuzlarının kapasitesi artacağından, arıtma tesisinin kapasitesi de yükseltilmiş olacaktır. Sağlanan bu iyileşme, yeni kurulacak gerçek zamanlı (online) izleme sistemi ile takip edilecek ve elde edilen veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak iletilecek. Proje kapsamında ayrıca, tesis bünyesindeki mevcut beltfiltre presler faydalı ekonomik ömürlerini tamamladığından ve eski teknolojiye sahip olduğundan; bunların dekantörler ile değişimi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede daha yüksek katı madde içeriğine sahip arıtma çamuru oluşacak ve arıtma çamuru bertaraf maliyetlerinde azalma yaşanmıştır.

BEBKA ve TTGV tarafından sürdürülen Endüstriyel Simbiyoz çalışmaları kapsamında; Yeşil Çevre, bünyesinde değişik sektörlerde faaliyetini sürdüren ortakları arasında etkin rol üstlenebileceği gerekçesiyle Endüstriyel Simbiyoz projesine dahil edilmiştir.

Kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmeyi hedefleyen endüstriyel simbiyoz çalışmaları devam ediyor. Bölgede öne çıkan sektörleri inceleyerek bölgenin endüstriyel simbiyoz potansiyelini analiz eden fizibilite çalışmasını tamamlayan BEBKA, bu kapsamda bölgede etkin olup, konuyu benimseyebilecek ve katkı verip örnek olabilecek İşletme olarak Yeşil Çevre’yi Proje’ye dahil etmiştir

BEBKA PROJELERİMİZ - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
bebka-projelerimiz-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma