BELGE VE DİLEKÇELER

ORTAKLIK İŞLEMLERİ

S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi olarak kurumumuza ortak olacak işletmeler ve debi devirleri ile ilgili matbu olarak hazırlanması gereken form ve dilekçeler yer almaktadır.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI İŞLEMLERİ

S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ proje alanı içerisinde bulunan talep eden ortaklarına kar amacı gütmeyen statüsü nedeniyle maliyet esaslı olmak üzere "Çevre Danışmanlık Hizmeti" sunmaktadır.

DİLEKÇE VE FORM ÖRNEKLERİ

  S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ proje sahası içerisinde faaliyet gösteren ortakları tarafından kullanılacak matbu formlardır.

BELGE VE DİLEKÇELER - S.S. YEŞİL ÇEVRE ARITMA TESİSİ İŞLETME KOOPERATİFİ - 1998 / Yeşil Çevre
Bursa’nın Doğu Bölgesindeki yerleşim alanları ile endüstriyel tesislerin evsel ve endüstriyel atıksu kirliliğini ortadan kaldırmak için özel hukuk hükümlerine tabi olarak 1998 yılında kar amacı gütmeyen, kurumlar vergisine tabi olmaksızın, işletme kooperatifi statüsünde kurulmuştur.
belge-ve-dilekceler-yesil-cevre-aritma-tesisi-yesilcevre-yesil-cevre-yesil-cevre-aritma-aritma-tesisi-kooperatif-bursa-doga-cevre-koruma